Het onderwijs aan jonge kinderen is specifiek en vraagt van de leerkracht andere vaardigheden dan collega’s die met oudere kinderen werken. Om doelgericht te spelen en werken mogelijk te maken is zicht hebben op de doelen en beschikken over relevante kindgegevens voorwaardelijk om een beredeneerd aanbod op te stellen en uit te voeren.
In een vijftal bijeenkomsten van drie uur krijgt u vat op het doelgericht werken met kleuters:

Bijeenkomst 1: de taalontwikkeling.
U verzamelt en analyseert de kindgegevens en stelt een taalfoto van uw groep op. Op basis van deze taalfoto en de doelen op langere termijn stelt u passende doelen voor de kortere termijn vast. Aansluitend selecteert u activiteiten die passen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Taaldomeinen woordenschat en begrijpend luisteren staan in de bijeenkomst centraal.

Bijeenkomst 2: de rekenontwikkeling.kleuters
Tijdens de bijeenkomst over rekenen met kleuters gaan we dieper in op de domeinen meten en meetkunde. Op basis van de verzamelde kindgegevens betreffende rekenen gaan we passende doelen en activiteiten opstellen t.a.v. de subonderdelen meten en meetkunde.

Bijeenkomst 3: spel en spelen.
Spelen= leren en is de basis van waaruit de kind de wereld ontdekt. Hoe ontwikkelt spelen zich gedurende de kleuterleeftijd? Wat is mijn rol als leerkracht en hoe kan ik spel stimuleren.
Een spelstimulerende leefomgeving volgens de schijf van vijf is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Bijeenkomst 4: de risicokleuter.
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ontwikkelen zich. Er is echter een groep kleuters waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend is. In deze bijeenkomst staat de handelingsgerichte diagnostiek van jonge kinderen in risicovolle situaties centraal.

Bijeenkomst 5: jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Waaraan herkennen we eigen jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorspong. Op welke wijze kunnen we onze leefomgeving inrichten en activiteiten ontplooien waardoor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong daadwerkelijk geprikkeld worden tot leren. Wat vraagt dit van jou als leerkracht?
Meer informatie: Lex Gall 06-23994021 of lgall@onderwijsmetlev.nl
Geke Dijkstra 06-12220250 of gdijkstra@onderwijsmetlev.nl