Passend ouderbeleid (educatief partnerschap).

Bij goede contacten tussen school, kinderen en ouders heeft dat positieve effecten op de ontwikkeling van het kind. En voor de school: hogere opbrengsten, een opgewekt schoolklimaat en ambassadeurs voor je school. Maar dan moeten we ouders wel serieus nemen.

En daar schort het nogal eens aan! Dat betekent dat we helder moeten krijgen hoe onze grondhouding is. Waarschijnlijk moeten we die bijstellen om kinderen en ouders daadwerkelijk bij ons werk te betrekken. En daarvan de voordelen kunnen plukken. Ga met LEV op pad om de kwalitatieve voordelen van optimale oudercontacten binnen handbereik te brengen.

Vanuit een grondhouding waarin we elke ouder beschouwen als ervaringsdeskundige kunnen we op zoek gaan naar een lijn van ouderbetrokkenheid door het jaar heen en door de school heen. De eerste zes weken moeten we met alle ouders contact leggen en een start maken met onze samenwerking, ontdekken hoe we ouders dit jaar bij de schoolontwikkeling kunnen betrekken, ouders vertellen wat er dat schooljaar staat te gebeuren en alle ouders iets positiefs over hun kind vertellen. In een eerste kennismakingsgesprek (omgekeerd 10 minutengesprek) stellen we een individueel gespreksarrangement samen voor dat schooljaar.

Binnen 4 – 5 weken is er een gezellige en ontspannen ouderavond, waarin de leerkracht iets laat zien wat hij ook met de kinderen doet + iets vertelt, in het algemeen, over de ontwikkeling van kinderen binnen zijn/ haar groep. Een 3e poot in de eerste zes weken vormt een bericht aan ouders waarin iets positief van de hele groep, van een groepje of hun eigen kind wordt belicht.

In het midden van het schooljaar wordt inhoud gegeven aan het gespreksarrangement en de voorgestelde bijdragen van ouders aan het groepsgebeuren. Door alle voorafgaande acties is er een duidelijke bodem gelegd, mochten gespreksonderwerpen minder positief zijn, bijv. rekenproblemen bij het kind. Doordat leerkracht en ouders elkaar kennen, verlopen probleemoplossende gesprekken, emotionele gesprekken beter, anders, ….Onderwijs met LEV helpt u graag met het opzetten van passend ouderbeleid. info@onderwijsmetlev.nl