Begeleiding bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven.
Met de ingang van Passend Onderwijs zijn de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) in het totale basisonderwijs verplicht. Het geldt voor de kinderen die vallen onder de extra ondersteuning en kinderen die de minimumdoelen (referentieniveau 1F) niet halen aan het einde van de basisschool. Het is verplicht om een orthopedagoog te betrekken bij het opstellen van het uitstroomperspectief richting het vervolgonderwijs. Soms is het nodig om met onderzoek meer informatie over de onderwijsbehoeften te verkrijgen.

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Een ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft de verwachte leeropbrengst weer van een leerling in het basisonderwijs. Het maakt het makkelijker om voor deze leerling doelgerichte en beredeneerde keuzes te maken in het aanbod. Het is geschreven in de richting van het vervolgonderwijs. Het is daardoor een meerjarenplan. Met een OPP blijft de zone van de naaste ontwikkeling gestimuleerd.
Het streven is het OPP pas vanaf midden groep 5 op te stellen. Leerlingen in de lagere groepen krijgen dus geen ontwikkelingsperspectief, tenzij aangetoond is dat de leerling een cognitieve achterstand heeft. Voor het vaststellen van deze achterstand zijn minimaal drie toetsmomenten, gedegen observatiegegevens en planmatige zorg vereist, of een onderzoek naar de leermogelijkheden.

grafiek