Psychodiagnostisch onderzoek kan belangrijke informatie opleveren. De orthopedagogen van Onderwijs met LEV gaan uit van dynamische diagnostiek in plaats van statische diagnostiek. Bij dynamische diagnostiek wordt er niet ingezoomd op de verklaring van de problemen, maar is er oog voor de krachten van de leerling. De vaardigheden, krachten en competenties van de leerling worden geobserveerd en in kaart gebracht, evenals zijn onderwijsbehoeften.

Een aantal mogelijkheden zijn:
– Cognitieve capaciteiten/IQ: hoe leert dit kind?;
– Didactische vaardigheden;
– Gedrag/werkhouding;
– Persoonlijkheid.

Observaties in de groep
Als onderdeel van het achterhalen van de krachten en onderwijsbehoeften van het kind, kan een observatie in de groep plaatsvinden. De orthopedagoog kijkt naar hoe het kind reageert in de interactie tussen de leerkracht en met de andere leerlingen. Ook wordt gekeken hoe het kind reageert op de instructies en begeleiding van de leerkracht. Tevens wordt de werkhouding en het taakgedrag meegenomen in de observatie.