De orthopedagogen van Onderwijs met LEV werken vooral in de basisscholen. Daarnaast kunnen ouders, verzorgers, leid(st)ers van peuterspeelzalen, BSO’s en kinderopvang met ontwikkelingsgerelateerde vragen bij de orthopedagogen terecht.

Wanneer je leerkrachten of leidsters vraagt wat hun drijft in hun werk, wordt altijd geantwoord: “De kinderen!” De meesten voegen daar meteen een hele lofzang aan toe: “Ik heb altijd al geweten dat ik later met kinderen zou gaan werken. Kinderen zijn open, eerlijk en fantasievol. Kinderen zetten je aan het denken en leren je relativeren. Ze houden je, in al hun onbevangenheid, een spiegel voor. Van betekenis kunnen zijn voor kinderen is het leukste dat er is.”

Ook voor de orthopedagogen van Onderwijs met LEV is de drijfveer het kind dat in ontwikkeling is. Bij sommige kinderen gaat die ontwikkeling niet van een leien dakje. Juist deze kinderen hebben die bevlogen leerkrachten en leidsters heel hard nodig. Maar soms is het voor die leerkrachten en leidsters moeilijk om de vraag die het kind hun stelt goed te begrijpen, of er goed op af te stemmen. Daardoor wordt het moeilijk om te ontdekken hoe je van betekenis kan zijn voor dat kind en hoe je het kind kansen kunt bieden. “Wat vraagt dit kind van mij? Wat moet ik dit kind bieden? Hoe kan ik dit kind helpen?”, zijn veelgehoorde onzekerheden.

De orthopedagogen van Onderwijs met LEV willen u daarbij van dienst zijn. Afgestemd op uw vraag, wens, of behoefte gaan we met u in gesprek, of komen we op verzoek meekijken bij u op de werkvloer. Op die manier gaan we samen aan de slag om uw kind of leerling weer op weg te helpen zodat het kind weer volop kan ontwikkelen.