Gesprekken met leerkrachten en ouders.
Een aantal mogelijkheden zijn:

  • Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD)
  • Consultaties
  • Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB)
  • Ondersteuning bij de leerlingbesprekingen.

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, wordt dit door leerkracht en ouders vaak als probleem ervaren: “Wat is er aan de hand?, Waarom werkt hij niet door?, Waarom blijft het leren achter in vergelijking met zijn groepsgenoten?”
Echter, Focussen op de kindfactoren geeft ons geen handvatten om een betere leerkracht voor die leerling te worden. Je eigen kwaliteiten als leerkracht kennen en die bewust in kunnen zetten werkt wel!

gesprekken ouders leerkr

De gesprekken focussen zich op de context waarin de leerling moet leren. Daarbij staat afstemming tussen leerkracht en leerling centraal. Het heeft voorkeur om ouders vanaf het begin hierin te betrekken.
Het gedrag van kinderen en de leerkansen van kinderen staat in direct verband met de ideeën die de leerkracht en ouders hebben over hoe erop gereageerd moet worden. Het probleem wordt soms onbewust in stand gehouden door de interventies die met de beste bedoelingen geboden worden. Leerkrachten en leerlingen komen dan vast te zitten in een patroon van wederzijdse verwachtingen en reacties waardoor ze nog dieper in de problemen komen. De aanpak is onderdeel van het probleem geworden.

Tijdens de gesprekken wordt er ingegaan op de kindkenmerken, de situatie buiten de school, maar vooral op de onderwijsleersituatie. Binnen deze gebieden wordt gekeken naar beschermende en belemmerende factoren. Vervolgens wordt er oplossingsgericht gezocht naar kansen en mogelijkheden om de ontwikkeling van de leerling optimaal te stimuleren.