Coachen/begeleiden van schoolteams, leerkrachten en Intern Begeleiders.
Algemene vragen over omgaan met probleemgedrag of leerproblemen in de klas. Ook vragen over groepsprocessen, het pedagogisch klimaat in de klas of de zorgstructuur in de school komen voorbij. De orthopedagoog kan de school en leerkrachten ondersteunen in het versterken van het leerkrachthandelen op het gebied van leerlingenzorg.

Schoolteams
De orthopedagogen van onderwijs met LEV kunnen u helpen om vanuit de theorie van Positive Behavior Support (PBS) aan de slag te gaan met gedrag.
Vragen als: Hoe zorgen we voor een veilig en positief schoolklimaat dat het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt? Hoe leren we gewenst gedrag aan? Hoe borgen we dit?, worden op een inspirerende manier behandeld.

Leerkrachten
Naast vragen over kinderen kunnen leerkrachten vragen hebben over hun eigen handelen.
Per dag vinden ruim duizend interacties plaats tussen de leerkracht en de kinderen.
Vaak doen leerkrachten onbewust al goede dingen vanuit hun intuïtie, maar soms slaat de twijfel toe. Met name bij moeilijk gedrag in de groep kan onzekerheid naar boven komen. Lastig gedrag heeft invloed op het verloop van de les. Dit roept emotie en spanning op. Een logische reactie, maar dit blokkeert de intuïtie. De orthopedagoog kan de leerkracht ondersteunen om de intuïtie weer krachtiger te maken. Samen kijken we naar de interacties en welke goed verlopen. Door bewustwording van het eigen handelen kan de leerkracht weer verder.
Daarnaast kunnen vragen ontstaan over klassenmanagement en de zorg voor leerlingen in de groep. De orthopedagoog kan meedenken in hoe de leerkracht effectief kan differentiëren.

Intern begeleider
De rol van de intern begeleider is door de jaren heen steeds meer verschoven naar coach van leerkrachten. Ook de komst van Passend Onderwijs kan vragen oproepen. De orthopedagoog kan de intern begeleider ondersteunen bij bijvoorbeeld: Gesprekstechnieken, Coachingsvaardigheden , versterken van de interne zorgstructuur.

ib map