Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen bij het vlot uitvoeren van basisbewerkingen. Recent onderzoek van een aantal universiteiten heeft het effect van automatiseringstekorten op achterstanden bij het leren rekenen nader in beeld gebracht.  Uit het onderzoek blijkt onder andere dat automatiseren bij de meeste leerlingen veel meer tijd neemt dan rekenmethoden veronderstellen.  Bovendien is gebleken dat de verschillen tussen de leerlingen zeer groot, hardnekkig en deels blijvend zijn.

De uitkomsten waren aanleiding om het rekenmuurtje, de profieltoets rekenen en een oefenprogramma te ontwikkelen. Deze producten brengen het effect van automatiseringstekorten in beeld en geven tools om deze tekorten aan te pakken.

Voor scholen die willen investeren in de automatiseringsvaardigen van hun leerlingen is er een scholingstraject ontwikkeld. In dit traject komt het volgende aan bod:

 • Inzicht in Het Rekenmuurtje.

Het onderzoek heeft aangetoond dat leren rekenen een stapeling is van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in Het Rekenmuurtje. De cruciale bouwstenen, de zogenaamde drempels, zijn hierin inzichtelijk gemaakt.

 • De Profieltoets Rekenen

De Profieltoets is een instrument om gedurende de hele schoolperiode preventief te werken, door automatiseringstekorten direct in beeld te brengen. De toets kan tevens als  screeningsinstrument ingezet worden om achterstanden /hiaten groepsgewijs en individueel in beeld te brengen.

 • Oefenprogramma

Met het digitale oefenprogramma en door inzet van zogenaamde ‘drempelspellen’ kunnen leerlingen gericht werken aan vaardigheden op het gebied van hoofdrekenen en het automatiseren/memoriseren.

Het scholingstraject wordt aangeboden door Lex Gall van Onderwijs met LEV in samenwerking met Bareka online rekentoetsen en Margreeth Mulder van WIZZ-scholing

Het scholingstraject bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

Gebruik van eigen laptop tijdens de bijeenkomsten.

Prijs: € 345,- per persoon.  rekenmuurtje

Meer informatie lgall@onderwijsmetlev.nl of 06-23994021

 

 

Inhoud van de bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:

 • aanleiding, opzet en belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
 • beginsituatie automatiseren op schoolniveau vaststellen
 • de bouwstenen ‘basisvaardigheden’ (power en speed)
 • het rekenmuurtje: drempelmodel en vier-fasen-model
 • verkennen van de rekendrempels binnen de rekenmethoden
 • het computerprogramma: leerkrachtdeel en leerlingendeel verkennen
 • toets procedures
 • werken met groepsoverzichten: de groep in beeld
 • analyse van screening/power en automatisering/speed en samenhangen
 • bekijken veel voorkomende beelden

Tussentijdse opdracht:

 • afnemen van de screenings en automatiseringstoets bij een groepje leerlingen

Bijeenkomst 2:

 • terugkoppeling afname toetsen
 • analysewijzer groepsoverzichten
 • verkennen van uitvalpatronen
 • analyse van de eigen toetsresultaten op groepsniveau
 • de profieltoets vergelijken met overige schooltoetsen
 • verkennen van de profielkaart op individueel niveau
 • het gebruik van de profieltoets rekenen bij observaties en diagnostisch gesprek
 • procedures die je in kaart wilt brengen bij het diagnostisch gesprek
 • observeren van de strategie van de leerling / de basisstrategie
 • aandachtspunten bij het diagnostisch gesprek
 • verkennen van het oefendeel a.d.h.v. het rekenmuurtje

Tussentijds:

 • uitvoeren van een observatie en voeren van een diagnostisch gesprek
 • screenings- en automatiseringstoets afnemen bij een groepje leerlingen en vervolgens analyseren
 • gericht oefenen met een groepje leerlingen met het oefendeel

Bijeenkomst 3:

 • individueel rekenprofiel met screening en automatisering
 • bespreken van de gemaakt analyse van de eigen toetsresultaten
 • verkennen en analyseren van de observaties vanuit het diagnostisch gesprek
 • werken met de drempelspellen: verkennen en uitproberen
 • leerlingen betrekken bij de eigen doelen
 • plan van aanpak voor de eigen situatie

Tussentijds:

 • gericht oefenen (oefendeel en drempelspellen)
 • leerlingen betrekken bij de eigen doelen

Bijeenkomst 4:

 • resultaten van gericht oefenen
 • betrokkenheid van leerlingen
 • een beredeneerd aanbod in fase 1, 2, 3 en 4
 • rekenbeleid op schoolniveau: keuzes, afspraken, planmatigheid

 

Schrijf je hier in voor de cursus.