Op alle scholen is het protocol ernstige rekenproblemen en dyscaluclie (ERWD) aanwezig. Het protocol is echter minder toegankelijk dan het protocol voor dyslexie.

Wilt u in uw onderwijspraktijk ook meer met het protocol aan de slag?  Leven er bij uw team ook de volgende vragen:

  • Hoe zien de hoofdfasen van het rekenen er bij het vermenigvuldigen uit?
  • Waar zie ik de verschillende handelingsniveaus voor rekenen terug bij breuken?
  • Hoe kan ik de vertaalcirkel in mijn dagelijkse praktijk toepassen?

Wilt u deze of andere toepassingen van het protocol ERWD meer benutten.

Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail mij via lgall@onderwijsmetlev.nl