Na het invoeren van een nieuwe methode vraagt de borging van de rekenafspraken nog de nodige aandacht. De teamleden leveren in één werkbijeenkomst de inhouden voor de bouwstenen van het beleidsplan aan.
opbrengst gericht rekenen

Het rekenbeleidsplan bestaat o.a. uit de volgende bouwstenen:

  • Rekendoelen
  • Rekentijd
  • Rekeninstructie
  • Beredeneerd aanbod voor de basisgroep, de zwakkere en sterkere rekenaars.
  • Rekenen in de verschillende bouwen
  • Automatiseren
  • Omgaan met toetsen
  • Referentieniveaus rekenen

Hierna schrijft de reken coördinator of intern begeleider het beleidsplan. Bij het schrijven van het plan zijn diverse ondersteuningsopties van mij mogelijk.

Wilt u de ondersteuningsmogelijkheden bij het opstellen van een rekenbeleidsplan nader verkennen? Voor meer informatie of vragen bel 06-23994021 of mail mij via lgall@onderwijsmetlev.nl