Lex Gall  geeft ondersteuning en begeleiding bij het verbeteren van uw rekenonderwijs.

Voor de volgende onderwerpen op het gebied van het rekenonderwijs heeft u mogelijkerwijs ook interesse.

De Wereld in getallen of Pluspunt digitaal

Rekenspel in de les

Passende perspectieven

Rekenproblemen en dyscalculie