Onderwijs met LEV streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kunt u over iets ontevreden zijn. De geleverde dienst voldoet niet aan uw wensen of u hebt suggesties voor verbeteringen. Daarom is het belangrijk dat u uw klachten aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Klachtenregeling De Jong onderwijsadvies

Klachtenregeling Gall onderwijsadvies

Klachtenregeling Dijkstra VVE advies      crkbo logo